Ledere i detailhandel

En forretningsudviklingsgruppe for ledere i detailhandel 

Ledere i detailhandel har mange sammenfaldende interesser og udfordringer. Vi laver derfor en gruppe, hvor man kan vende ting fra sin forretning med andre ligesindede. Omdrejningspunktet for netværket er forretningens udvikling. Som leder og ejer driver du en god forretning i dag og har du ambitioner og et ‘mindset’ om at ville mere. erhvervSilkeborg har udviklet idéen i samarbejde med ledere i detailhandlen.

Netværket sætter selv dagsordenen – i 2017 har vi fx fokus på:

 • Kundeoplevelsen
 • Salg på nettet
 • Marketing
 • Motivation
 • Udvikling af web-forretning
 • Nytænkning
 • Regnskabet
 • Samarbejdet med banken

What’s in it for me: 

 • Du får jordnær inspiration fra indlægsholdere og andre ejerledere, som du kan overføre til din egen hverdag
 • Du møder andre, der har passion for at drive tingene frem
 • Vi udnytter styrken ved det lokale, da det giver et mindre tidsforbrug og en større frihed til at kontakte hinanden mellem møderne

Form: 

 • Møderne afholdes i Arena Midt Kjellerup
 • Vi afholder 3 møder i 2017
 • Der bliver både prioriteret erfaringsudveksling mellem deltagerne og eksterne indlæg fra relevante ressourcepersoner
Målgruppe:
Ejerledere i detailhandel

Ramme:
Medlemmer lægger på skift ramme til møderne.

Pris:
3.000 kr. plus moms til facilitering

Spørgsmål, tilmelding og mere information, kontakt: