3 hurtige om… agil transformation

Mogens Sørensen fra Bankdata deler sine erfaringer med agil transformation. Agil udvikling er designet til projekter, der imødeser mange forandringer. Over 40 % danske projektledere bruger eller har brugt agile metoder, viste Projektlederundersøgelsen fra 2014. Dermed er Danmark førende på agil projektledelse.