Unge ledere/udpegede talenter

Hvilke medarbejdere har du, der er gode og som rummer endnu mere? Udvikler du lederpotentialet i din virksomhed?

Ramme:
Netværksmøder, der gør de bedste endnu bedre. Vi skaber et netværk mellem ledere og talenter med ambitioner og drive, så de kan trække på hinanden.

Vi inspirerer til at skabe gode resultater på langt sigt i en uformel og afslappet atmosfære.

What’s in it for me?

 • Du får jordnær inspiration fra andre ledere, som du kan overføre til din egen hverdag.
 • Du får sparring på ledelsesmæssigt niveau og input fra andre, der kan gøre dig bevidst om, hvor du står og hvad der kan gøre dig bedre.
 • Du møder andre der har passion for at drive tingene frem og får energi og motivation.
 • Vi udnytter styrken ved det lokale, da det giver et mindre tidsforbrug og en større frihed til at kontakte hinanden mellem møderne.

Dagsordenen:
Dagsordenen sættes af netværket, men kan bl.a. indeholde:

 • Ledelse af medarbejdere og forandringsledelse
 • Afklaring af egen lederrolle og mål
 • Arbejdsmiljø og håndtering af svære samtaler, forfremmelser eller afskedigelser
 • At blive en endnu bedre leder og finde den nødvendige sparring
 • Styring af opgaver og tid – så der er plads til både drift, ledelse og udvikling
 • Professionel forberedelse af møder og facilitering
 • Digitalisering
 • At skabe en arbejdskultur om at ”nu skal der leveres”
 • Work-life-balance

Formen:
Alle deltagere er medudviklere med direkte indflydelse, men enkelte rammer er faste:

 • Mødefrekvens og tidspunkter aftales i gruppen, men vi samles typisk 4 gange årligt
 • Hvert møde planlægges af erhvervSilkeborg i samarbejde med den pågældende leder- eller talentvært
 • Netværkets medlemmer lægger på skift fysiske rammer til møderne
 • Gruppen er på 8-12 deltagere
 • Vi prioriterer erfaringsudveksling mellem deltagerne og evt. eksterne indlæg fra relevante ressourcepersoner
 • Temaet sættes fra gang til gang for at sikre høj relevans og aktualitet
 • Vi lægger vægt på fortrolighed i gruppen og konkurrerende virksomheder sættes ikke sammen
Målgruppe:
Ledere og udpegede ledertalenter i Silkeborg. Med talenter mener vi personer med et stort personligt drive, der er godt på vej i deres karriere, og som i dag er leder eller ledende medarbejder med potentiale til endnu mere.

Pris:
5.000 kr. plus moms til facilitering.

Tilmelding:
Tilmelding hos Peter Fabricius, souschef, erhvervSilkeborg på
mobil 4119 5955 eller pf@erhvervSilkeborg.dk

Bemærk: Virksomheden skal være medlem af erhvervSilkeborg for at deltage i gruppen.

 

TALENT_NYHED