Få sikret de rette kompetencer

Få besøg af et stærkt hold, der kan hjælpe med at sikre, at din virksomhed også i fremtiden har den nødvendige arbejdskraft og at de ansatte besidder de nødvendige kompetencer.

Kvalificeret arbejdskraft er afgørende for, om din virksomhed kan udvikle sig og vækste. Danmark vil i de kommende år komme til at mangle arbejdskraft og kompetencer, og nogle brancher oplever allerede, at det er vanskeligt at rekruttere de rigtige medarbejdere.

For at hjælpe dig med, at din virksomhed også i fremtiden har den nødvendige arbejdskraft og rette kompetencer, har vi nedsat et stærkt hold bestående af Jobcenter erhverv, erhvervSilkeborg, TH Langs HF & VUC, Silkeborg kommune Analyse og Udvikling og Kompetence360.

Vi tager afsæt i de behov, som virksomheden har, indenfor de områder, vi repræsenterer. Vi vil først og fremmest aflægge din virksomhed et besøg, hvor vi lytter til jeres behov for at kompetenceudvikle og rekruttere arbejdskraft.

Ud fra snakken, laver vi sammen en handleplan­, der bl.a. kan indeholde efteruddannelse, rekruttering, strategisk kompetenceudvikling, netværk, vækstsparring og tilbud om HR koordination.

Målgruppe:
Virksomheder med 10 ansatte eller flere, og som har mod på vækst

Pris:
Gratis

Se mere her:
www.kompetenceforsyning.nu

 

Kompetenceforsyning midt

RegionMidt