Generalforsamling 2014

Kom til erhvervSilkeborgs generalforsamling 2014 og mød en levende legende, når

Bent Fabricius-Bjerre

vil øse af sin enorme erfaring – dels som serie-iværksætter, dels som aktiv erhvervsmand gennem et liv; på alle måder i rampelyset. Det hele serveres generøst garneret med den udødelige musik, Bent Fabricius-Bjerre har skabt, og som for længst er blevet en uundgåelig del af den danske kulturskat.
Se tillige overrækkelsen af Erhvervsprisen 2013.

Dagens program:
15.00  Registreringer og forfriskninger
15.10  Velkomst v/direktør Torben Vilsgaard, erhvervSilkeborg
15.15  Vækst-virksomheder

Hvad er det, der driver dem?
Hvad får dem til at vækste?
Gode råd og tips fra spændende erhvervsfolk

16.00  “Mit liv som iværksætter”
v/Bent Fabricius-Bjerre & trioen De Græd
16.40  Pause med forfriskninger
17.00  erhvervSilkeborgs ordinære generalforsamling*
18.15  Årets Erhvervspris 2013
18.30  Buffet
20.00  Tak for i aften

* Se dagsorden nedenfor.

Foreningen erhvervSilkeborgs ordinære generalforsamling

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent og stillingtagen til støtte til Fonden erhvervSilkeborg
  5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet jf. vedtægternes punkt 8
  6. Valg af revisor
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt

Dagen arrangeres i samarbejde med:

JHL_logo_web                Jyske_Bank

Tirsdag den 4. marts 2014
kl. 15.00 – 20.00
hos J. Hvidtved Larsen A/S, Lillehøjvej 15, Silkeborg.

Køb billetter her

Det koster:
250 kr. for medlemmer af erhvervSilkeborg
750 kr. for øvrige

Det er muligt alene at deltage i erhvervSilkeborgs ordinære generalforsamling uden forplejning og indlæg – i så fald er deltagelse gratis.

Alle priser er inkl. moms.

bentfabriciusbjerre-03