Generalforsamling 2017

Oplev:

Hans Engell, politisk kommentator, forfatter og foredragsholder og Claus Hjort Bjerre, direktør for Bankdata

Vi uddeler ligeledes Erhvervsprisen 2016.

Dagens program:

14.30 Registrering og forfriskninger
15.00 Velkomst v/direktør Torben Vilsgaard
15.05 Direktør for Bankdata Claus Hjort Bjerre
15.40 Hans Engell, Politisk Kommentator om den aktuelle politiske situation
16.30 Pause med forfriskninger
16.50 Foreningen erhvervSilkeborgs ordinære generalforsamling
18.15 Årets Erhvervspris 2016
18.30 Buffet
20.00 Tak for i aften

* Se dagsorden nedenfor.

Foreningen erhvervSilkeborgs ordinære generalforsamling
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  • Fastsættelse af kontingent og stillingtagen til støtte til Fonden erhvervSilkeborg
  • Valg af medlemmer til repræsentantskabet jf. vedtægternes pkt 8
  • Valg af revisor
  • Behandling af indkomne forslag
  • Eventuelt

På generalforsamlingen skal der vælges repræsentantskab til erhvervSilkeborg. Kandidater, der ønsker at opstille, bedes meddele dette til Torben Vilsgaard pr. mail på ls@erhvervsilkeborg.dk senest den 3. marts 2017, såfremt de ønsker at komme med på det materiale med foromtale af kandidaterne, der vil blive omdelt på generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret til formanden pr. mail på ls@erhvervsilkeborg.dk senest den 3. marts 2017.

På erhvervSilkeborgs generalforsamling uddeler vi Erhvervsprisen 2016. Prisen går til en virksomhed i Silkeborg området, der har været inde i positiv vækst, har gjort noget særligt for at skaffe arbejdspladser eller har vist stort potentiale i øvrigt.

23. marts 2017
kl. 14.30 – 20.00
hos Bankdata Silkeborg, Stagehøjvej 30, Silkeborg

Det koster:
350 kr. for medlemmer af erhvervSilkeborg.
750 kr. for øvrige.

Det er muligt for medlemmer alene at deltage i erhvervSilkeborgs ordinære generalforsamling uden forplejning og indlæg – i så fald er deltagelse gratis.

Køb billetter her

Alle priser er inkl. moms.

 

Hans Engell

 

Dagen gennemføres i samarbejde med:
Bankdata_logo

 

 

Sponsor af Erhvervsprisen 2016:

Jyske_bank Logo