Generalforsamling i erhvervSilkeborg 2015

Denne gang under overskriften: “En god forretning” – oplev:

Brian Busk, adm. direktør i Silkeborg Data A/S, om Silkeborg Datas udvikling og vækst.
Nils Villemoes om ledelse og økonomi – fortalt med humor og forstand.

Vi uddeler ligeledes Erhvervsprisen 2014.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen erhvervSilkeborg.

Dagens program:

15.00 Registreringer og forfriskninger
15.10 Velkomst v/direktør Torben Vilsgaard, erhvervSilkeborg
15.15 Brian Busk, adm. direktør i Silkeborg Data A/S, om Silkeborg Datas udvikling og vækst
16.00 Nils Villemoes om ledelse og økonomi med humor og forstand
16.45 Pause med forfriskninger
17.00 Foreningen erhvervSilkeborgs ordinære generalforsamling*
18.15 Årets Erhvervspris 2014
18.30 Buffet
20.00 Tak for i aften

* Se dagsorden nedenfor.

 

Foreningen erhvervSilkeborgs ordinære generalforsamling
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  • Fastsættelse af kontingent og stillingtagen til støtte til Fonden erhvervSilkeborg
  • Valg af medlemmer til repræsentantskabet jf. vedtægternes pkt 8
  • Valg af revisor
  • Behandling af indkomne forslag
  • Eventuelt

På generalforsamlingen skal der vælges repræsentantskab til erhvervSilkeborg. Skulle der være kandidater, der ønsker at opstille, bedes dette meddelt til Torben Vilsgaard pr. mail på ls@erhvervsilkeborg.dk senest den 27. februar 2015.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret til formanden pr. mail på ls@erhvervsilkeborg.dk senest den 27. februar 2015.

På erhvervSilkeborgs generalforsamling uddeler vi Erhvervsprisen 2014. Prisen går til en virksomhed i Silkeborg området, der har været inde i positiv vækst, har gjort noget særligt for at skaffe arbejdspladser eller har vist stort potentiale i øvrigt. Kender du en relevant virksomhed, vil vi meget gerne modtage indstillinger til nominering til prisen. Forslag kan sendes til ls@erhvervsilkeborg.dk eller man kan ringe til Lissi Schulz på tlf. 2027 2809 senest den 27. februar 2015.

Dagen gennemføres i samarbejde med:

Print   Jyske_Bank

26. marts 2015 kl. 15.00 – 20.00

hos Silkeborg Data A/S, Kastaniehøjvej 2, Silkeborg

Køb billetter her

Det koster:
250 kr. for medlemmer af erhvervSilkeborg.
700 kr. for øvrige.

Det er muligt alene at deltage i erhvervSilkeborgs ordinære generalforsamling uden forplejning og indlæg – i så fald er deltagelse gratis.

Alle priser er inkl. moms.

 

BrianBusk

 

 

 

 

NilsVillemoesWeb