Marianne Hegnet

Hovedansvarsområder:

  • Silkeborgnet.dk, et netværk med fokus på vækst via samhandel; drives i samarbejde med Silkeborg-Bjerringbro Elitehåndbold
  • Drift og vedligehold af bygninger og lokaler
  • Personale
  • Administration og indkøb
  • Reception mv.

Baggrund:

  • Omfattende erfaring med servicering af og kontakt til iværksættere og øvrige kundehenvendelser
  • Mangeårig erfaring fra servicevirksomheder
  • Uddannet korrespondent

Marianne er tovholder på vores brancheeksklusive handelsnetværk, silkeborgnet.dk, som køres i samarbejde med Silkeborg-Bjerringbro Elitehåndbold. Hun styrer også vores iværksættervejledninger hos de eksterne vejledere – revisor og advokat, og så har hun fingeren på pulsen, både når det gælder personale, bygninger, bogholderi og administration. Det ender derfor ofte med, at det er til hende, alle henvender sig om alt, og Mariannes organisatoriske talent og overblik holder styr på det hele – fra husets installationer til vedligehold og lokaleleje.


Marianne Hegnet
Seniorkonsulent

Tlf.: 2020 6018
Mail: mh@erhvervSilkeborg.dk