ErhvervsmødeSøerne2018
  • Erhvervssommermøde på Silkeborgsøerne
  • Få en status på erhvervsudviklingen i kommunen, hør nyt fra handelSilkeborg og mere om arrangementet "Made In Denmark", når Borgmesteren inviterer erhvervslivet om bord på "Mågen"
    Majbritt Mikkelsen 1
  • Iværksættercafé, juni 2018
  • Dagens gæst: Majbritt Mikkelsen - Særdeles aktiv, lokal debattør; engageret og professionel leder af netværket "Stol på mennesker", selvstændig erhvervsdrivende, liberal meningsdanner, mor og menneske.