Perron86 – Det nye iværksættertog har afgang på mandag!

Perron86 kufferterPerron86 er et iværksætterinitiativ målrettet flygtninge; specifikt de, som kan og vil selv, men som måske mangler den sidste viden og støtte for at få det til at ske i Danmark.

Udgangspunktet for deltagerne i Perron86 er præcis det samme som for alt andet iværksætteri, vi arbejder med: God energi, vilje, nysgerrighed, læring, relationer og at sætte handling bag. Målet er, at deltagerne bliver selvstændige og dermed selvforsørgende i det danske samfund.

Der har været en fantastisk opbakning og forståelse for sigtet med Perron86 – mange har allerede budt ind med viden og stor hjælpsomhed – tak for det!

Perron86 står ”på ryggen” af de initiativer erhvervSilkeborg allerede har, menPerron86 team 1 pga. de sproglige og kulturelle omstændigheder er det placeret i sit eget miljø, som nabo til erhvervSilkeborgs eksisterende iværksættermiljø, G-KRAFT.

Initiativet er skabt i samarbejde med beskæftigelses- og integrations-afdelingen hos Silkeborg kommune. Tovholderne er Annette Spicker Bruhn og Carsten Meyer-Zeuthen, der fra på mandag starter første hold op i nyindrettede lokaler på Ferskvandscentret.