Silkeborgnet.dk på tværs

Energien og engagementet var til at tage og føle på, da Silkeborgnet-medlemmerne for tredje gang mødtes på tværs af kommunegrænserne med ‘vennerne’ fra Horsens.

“Det var dejligt med et stort fremmøde igen i år, og det viser bedre end noget andet, at mange har behov for sådan et netværk med lidt større udsyn – og i øvrigt også at mange har opdaget det reelle udbytte, man får på den lange bane fra sådan en dag”, siger en af de faste arrangører bag Silkeborgnet, Vicky Flinta, og fortsætter: “Men det bedste var nu stemningen, som var helt i top. Alle gik ind i samtalerne med liv og sjæl, og fik forhåbentlig et solidt og bredt kendskab til hinandens styrker og produkter.”

Silkeborgnet er et handelsnetværk, som erhvervSilkeborg driver i et tæt samarbejde med Silkeborg IF, og hvor de mange Silkeborg IF sponsorer og medlemmer af erhvervSilkeborg får mulighed for at udvikle kendskab til hinanden – forretningsmæssigt og personligt – og dermed skabe en unik grobund for at handle sammen.

Møderne er blevet en forankret del af netværksgruppernes arbejde, og de giver mulighed for at udvide kredsen af forretningsforbindelser på tværs af de to kommuner.

Deltagerne indledte dagen med morgenbrød og kaffe, hvorefter facilitator Michael Bertelsen fra Business in Sport rystede deltagerne sammen med forskellige øvelser. Morgenmødet blev rundet af med speed-networking  i seks-mands grupper, hvor alle deltagere fik lejlighed til at træffe flest muligt.

Tiden har vist, at der er basis for sådan et forum for virksomheder, hvor der fokuseres på salg – og ikke mindst på udpræget samhandel – i byens store erhvervsnetværk. Det er efterhånden en veletableret succes, hvor vi nu er oppe på tre, unikke samhandels- og netværksgrupper, og onsdagens fælles møde mellem de to netværk vil efter planen blive gentaget til næste år.

Der er stadig åbent for tilmeldinger i udvalgte brancher. Vil du vide mere – kontakt: