Socialøkonomisk virksomhed

I Silkeborg er der ekstra fokus på at hjælpe socialøkonomiske virksomheder godt fra start. En del af støtten kan disse virksomheder få via et vejledningsforløb hos erhvervSilkeborg.

Vi er også bindeled til relevante aktører i Silkeborg Kommune indenfor samme arbejdsområde.

En socialøkonomisk virksomhed er karakteriseret ved, at virksomhedsdrift på almindelige markedsvilkår går hånd i hånd med en høj grad af social ansvarlighed i virksomhedens ansættelsespraksis og virksomhedskultur. Således ansættes typisk borgere, der har svært ved at fungere i et almindeligt job, f.eks. fysisk og psykisk handicappede, udviklingshæmmede, sindslidende osv

Målgruppe:
Potentielle iværksættere eller nyere, socialøkonomiske virksomheder.

Ramme:
Personlige møder hos erhvervSilkeborg eller evt. som besøg i virksomheden.

Pris:
Servicen er gratis.