Virksomhedsbesøg hos Marel A/S

Marel koncernen er global og beskæftiger i alt ca. 4000 medarbejdere fordelt på 30 lande; Marel i Danmark har lokaliteter i Støvring, Aarhus, Bornholm samt i København, og beskæftiger i alt ca. 400 medarbejdere, heraf ca. 200 i Aarhus.

Marel i Aarhus beskæftiger sig hovedsageligt med udvikling, salg og service af højteknologisk procesudstyr og løsninger til fødevareindustrien. Virksomheden arbejder på hele tiden at videreudvikle fødevareteknologi og procesudstyr inden for eksempelvis robotløsninger, automatisk portioneringsudstyr og softwareløsninger.

Administrerende direktør for Marel Danmark, Henrik Ladefoged, vil være vært ved dette arrangement, hvor han bl.a. vil fortælle om:

  • Hvem er vi i Marel – hvor kommer vi fra, over opkøb og fusioner til hvor vi er i dag, og hvordan det er at være dansk CEO i en udenlandsk koncern
  • Performance kultur

Henrik vil vise og præsentere noget af det udstyr, der produceres i Danmark. Der serveres en sandwich og en forfriskning kl. 18.00

 

Mødet arrangeres i samarbejde mellem:

  • Business Region Aarhus
  • Erhverv Skanderborg
  • Danish Food Cluster
  • erhvervSilkeborg
17. september 2014
kl. 16.00 – 18.00
hos Marel A/S,
P. O. Pedersens Vej 18,
8200 Aarhus N

Pris:
Gratis for arrangørernes medlemmer
500 kr. pr. person for øvrige (inkl. moms)

Tilmeld dig her

Spørgsmål – kontakt: