Ekstraordinær generalforsamling i ErhvervSilkeborg

Arrangementer

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Foreningen ErhvervSilkeborg

Som det blev meddelt på den ordinære generalforsamling i juni, er der i længere tid arbejdet på at undersøge, om det er muligt at sammenlægge de tre foreninger:

Repræsentanter fra de tre bestyrelser er nu nået til enighed om en sammenlægning.

Den fortsættende forening bliver ”Foreningen ErhvervSilkeborg”, hvorfor det eneste, der skal tages stilling til på denne, ekstraordinære generalforsamling, er det foreliggende udkast til nye vedtægter for den fortsættende forening.

De to andre foreninger planlægger ligeledes ekstraordinære generalforsamlinger, hvor de skal tage stilling til fusionen, der forventes at ske med effekt pr. 1. januar 2021.

Den ekstraordinære generalforsamling afvikles som et on-line møde.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Forslag om nye vedtægter
  3. Eventuelt

Fuldmagt: Ønsker du at give fuldmagt i forhold til en evt. afstemning, skal en underskrevet fuldmagt være os i hænde senest den 9. december 2020. Ingen kan som fuldmægtig for andre afgive flere end 3 stemmer.

Fuldmagter kan sendes med post, overdrages eller sendes elektronisk til: kontakt@erhvervsilkeborg.dk

Tid og sted:
17. december 2020
kl. 15.00 – ca. 16.30

Mødet afvikles online.

Pris:
Gratis

Kun åbent for medlemmer af ErhvervSilkeborgSpørgsmål – kontakt:

Lissi Schulz

Tlf. 2020 6018
Skriv til mig

Menu