Generalforsamling ErhvervSilkeborg 2020

Arrangementer

Indkaldelse til ErhvervSilkeborgs ordinære generalforsamling

Dagsorden ved Foreningen ErhvervSilkeborgs ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent og stillingtagen til støtte til Fonden ErhvervSilkeborg.
  5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
  6. Valg af revisor.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret til formanden for ErhvervSilkeborg pr. mail til ls@erhvervsilkeborg.dk senest den 21. februar 2020.

På generalforsamlingen skal der vælges repræsentantskab til ErhvervSilkeborg. Kandidater, der ønsker at opstille, bedes meddele dette til direktør Torben Vilsgaard pr. mail på ls@erhvervsilkeborg.dk senest den 21. februar 2020, såfremt de ønsker at komme med på det materiale med foromtale af kandidaterne, der vil blive omdelt på generalforsamlingen.

På ErhvervSilkeborgs generalforsamling uddeler vi Erhvervsprisen 2019. Prisen går til en virksomhed i Silkeborg området, der har været inde i positiv vækst, har gjort noget særligt for at skaffe arbejdspladser eller har vist stort potentiale i øvrigt. Kender du en relevant virksomhed, vil vi meget gerne modtage indstillinger til nominering til prisen. Forslag kan sendes til ls@erhvervsilkeborg.dk eller man kan ringe til Lissi Schulz på tlf. 2027 2809 senest den 21. februar 2020.

Tid og sted:
24. marts 2020
kl. 15.30 – 20.00

Danfoss A/S
Hårupvænget 11
Silkeborg

Pris:
Gratis for medlemmer af ErhvervSilkeborg
Øvrige: 700 kr. inkl.momsSpørgsmål – kontakt:

Marianne Hegnet

Marianne Hegnet

Tlf. 2020 6018
Skriv til mig


Vi vil muligvis tage billeder på dagen til brug i vores generelle markedsføring.

Menu