Erhverv og mennesker gennem 150 år

I år fejrer Kjellerup By 150 års jubilæum. ErhvervSilkeborg fejrer byjubilæet ved at invitere museumsinspektør Keld Dalsgaard Larsen til at fortælle om Kjellerup by og omegns udvikling – med udgangspunkt i det lokale erhvervsliv:

  • Gemmer der sig her en speciel kulturarv?
  • Og i givet fald hvilken?

Ved hjælp af specifikke nedslag gennem historien vil Keld Dalsgaard trække nye og gamle, underholdende historier frem for at perspektivere nutidens og morgendagens udfordringer – både for Kjellerup og for erhvervslivet i byen.

Keld Dalsgaard Larsen er cand. mag i historie og oldtidskundskab fra Aarhus Universitet, forfatter og museumsinspektør på Silkeborg Museum. Siden 1986 har han været tilknyttet til Silkeborg Museum, og har bl.a. udgivet adskillige lokalhistoriske værker, og Keld er blevet en skattet og efterspurgt foredragsholder, kendt for sin evne til at formidle sin store viden levende og indfølt.

Vi vil muligvis tage billeder på dagen til brug i vores generelle markedsføring.

Dagen arrangeres i samarbejde med:

Tid og sted:
17. september 2019
kl. 19.00 – ca. 21.00

i Aktivitetscentret AL-Huset
Skolegade 5, Kjellerup

Pris:
Gratis, men tilmelding er nødvendig.



Spørgsmål – kontakt:

Lone Pein

Tlf. 6017 8267
Skriv til mig


Menu